Ce facem

Misiune: Creșterea gradului de cunoaștere și protecție a mediului natural, carstic.

Scop: Cercetarea şi conservarea mediului natural, dezvoltarea sectorului neguvernamental.

Obiect de activitate:

 1. Conservarea şi protecţia resurselor naturale; administrarea ariilor protejate; combaterea şi controlul poluării;
 2. Cercetarea speologică-carstologică (lucrări de explorare, ridicare topografică, dezobstrucţie, decolmatare şi scufundare); cercetarea cavităţilor din punct de vedere hidrogeologic, paleontologic, arheologic, biologic, chimic, climatologic, etc); ocrotirea fenomenelor carstice;
 3. Crearea şi gestionarea bazelor de date în domeniile de activitate menţionate, asigurarea accesului la informaţii prin intermediul reţelelor internaţionale;
 4. Amenajarea și promovarea zonelor turistice, asigurarea de servicii turistice;
 5. Promovarea artelor vizuale şi activităţi de editare;
 6. Conservarea resurselor cultural istorice;
 7. Intervenţii în situaţii de criză, apărute în cavităţi sau zone montane ;
 8. Acţiuni educative în rândul elevilor, studenţilor, tinerilor, în administraţie şi comunităţi;
 9. Apărarea drepturilor de autor ale membrilor asociaţiei;
 10. Sprijinirea şi promovarea voluntariatului precum şi activităţi de participare publică;
 11. Schimburi culturale şi relaţii de prietenie cu românii de pretutindeni;
 12. Înfiinţarea de filiale precum şi realizarea sau participarea la reţele internaţionale, federaţii;
 13. Colaborarea cu O.N.G.-uri, administraţia centrală şi locală, servicii publice, mass-media, societăţi comerciale şi persoane fizice, în vederea realizării scopului menționat;

Membră a: Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, Federația Română de Speologie, Asociația Europeană Green Belt.

Servicii furnizate: Monitorizare habitate și specii, evaluare situri N2000, elaborare hărți, ghiduri, materiale de promovare, cursuri GIS, speologie, conservare a naturii, reconstrucție ecologică, administrare peșteri și arii naturale, educație tineri și adulți în domeniul speologic, întreținere de trasee, explorare speologică, organizare de evenimente.