Mijloace utilizate

Utilizăm o gamă variată de mijloace inovative pentru identificarea, explorarea, inventarierea și topografierea peșterilor.

Cele mai uzuale și clasice metode se bazează pe:

 • analiza hărților tematice
 • investigarea zonelor cu potențial crescut de carstificare
 • marcarea drenajelor de apă subterană
 • gestionarea informațiilor în GIS
 • Explorarea galeriilor, decolmatarea intrărilor obturate prin parcurgerea directă a galeriilor.

Asociația Speologică Exploratorii este într-un proces continuu de inovare precum și de adoptare a celor mai bune tehnici, mijloace, echipamente pentru asigurarea progresului speologic și realizarea activităților la standarde ridicate.

 

Metode și tehnici inovative pentru inventarierea și cartarea peșterilor

 

Determinarea prin metode directe-terestre a deschiderilor carstice / golurilor subterane, potențiale.
 • Analiza hărților geologice, hidrogeologice, topografice pentru identificarea arealului potențial.
 • Parcurgerea pedestră a suprafețelor carstice pentru identificarea deschiderilor carstice (peșteri, fisuri, izvoare, doline, ponoare).
 • Extragerea sedimentelor/fragmentelor de rocă care obturează golul natural.
 • Evacuarea apei care inundă golul natural.

 

Determinarea prin metode indirecte-terestre a deschiderilor carstice / golurilor subterane, potențiale și inaccesibile.
 • Investigații geofizice de determinare a volumelor de roci carstificabile / goluri:
 • Metoda radarului de penetrație (Ground Penetration Radar);
 • Metoda de măsurare a undelor seismice;
 • Metoda de măsurare a rezistivității electrică;
 • Metoda de măsurare a conductivității electromagnetice;
 • Metoda de măsurare a microgravitației;
 • Metoda de măsurare a magnetismului;
 • Metoda de măsurare termografică.
 • Investigații hidrogeologice de determinare a drenajelor subterane.
 • Investigații hidrogeologice de determinare a volumelor de apă în porozitatea fisurală
 • Investigații hidrochimice de determinare a conținutului de carbonat de calciu din apa izvoarelor.
 • Investigații petrografice de determinare a volumului depunerilor de tuf calcaros/travertin.
 • Investigații climatologice de determinare a intensității și temperaturii curenților de aer din fisuri.
 • Investigații endoscopice de determinare a golurilor verticale cu gaze.
 • Investigații cu drona aeriană pentru goluri verticale cu gaze;
 • Investigații cu drona subacvatică pentru goluri cu apă.
 • Investigații cu câinele robot pentru goluri orizontale cu gaze;

 

Determinarea prin metode indirecte-aeriene a deschiderilor carstice / golurilor subterane, potențiale.
 • Realizarea de fotografii cu drona pentru suprafețele fără vegetație forestieră sau în zona pereților calcaroși verticali.
 • Utilizarea camerelor de termoviziune cu drona pentru identificarea anomaliilor termice / a deschiderilor carstice în perioade cu extreme de temperatură.
 • Realizarea hărților LIDAR cu drona pentru determinarea morfologiei carstului.
 • Utilizarea imaginilor satelitare LIDAR.

 

Determinarea prin metode directe-subterane a galeriilor.
 • Parcurgerea pedestră a galeriilor orizontale utilizând tehnicile specifice galeriilor largi sau înguste.
 • Parcurgerea pedestră a galeriilor înclinate sau verticale utilizând tehnici speologice pe verticală, adecvate.
 • Parcurgerea galeriilor inundate utilizând echipamente de scufundare autonomă.
 • Extragerea sedimentelor/fragmentelor de rocă care obturează galeria.
 • Evacuarea apei care inundă galeria.

 

Determinarea prin metode indirecte-subterane a galeriilor.
 • Scanarea golurilor cu gaze, orizontale și verticale.
 • Fotografierea/filmarea/scanarea cu drona aeriană pentru goluri cu gaze, verticale (hornuri, puțuri, săli mari);
 • Fotografierea/filmarea/scanarea cu drona subacvatică pentru goluri inundate (sifoane);
 • Endoscopie pentru fotografierea/filmarea spațiilor înguste.

 

Determinarea prin metode ipotetice-subterane a cavităților potențiale.
 • Analiza tectonicii și morfologiei golului pentru identificarea potențială a extensiei golului umplut cu sedimente;
 • Măsurarea curenților de aer (inclusiv trasarea cu fum) pentru identificarea sursei și continuării rețelei de galerii;
 • Măsurarea temperaturii prin termoviziune pentru identificarea continuării rețelei de galerii;
 • Trasarea cursurilor de apă cu coloranți pentru identificarea continuării rețelei de galerii.

 

Evidențierea habitatului 8310 prin determinări spațiale directe
 • Ridicarea topografică cu disto X pentru obținerea ,,norului de puncte,, 3D
 • Ridicarea topografică cu teodolitul pentru obținerea ,,norului de puncte,, 3D
 • Scanarea pentru obținerea ,,norului de puncte,, 3D
 • Scanarea pentru obținerea turului virtual LIDAR 3D
 • Scanarea pentru obținerea turului virtual imagine 3D
 • Scanarea pentru obținerea planului cu imagine 2D
 • Scanarea pentru obținerea profilului cu imagine 2D

 

Evidențierea habitatului 8310 prin determinări spațiale indirecte
 • Măsurarea geofizică pentru obținerea planului cu structurile 2D
 • Măsurarea geofizică pentru obținerea profilului cu structurile 2D
 • Trasarea hidrogeologică pentru obținerea planului cu direcția drenajelor 2D
 • Localizarea topografică / GPS pentru obținerea planului cu deschiderile carstice 2D
 • Întocmirea planului cu mix de informații, 2D

 

Metode clasice de explorare speologică
 1. În funcție de umplerea golului:
 • Parcurgerea unui gol subteran umplut cu gaze (nu necesită activități speciale);
 • Parcurgerea unui gol subteran inundat (necesită activități speciale de golire a galeriilor prin procedee manuale, prin pompare sau utilizând echipament special de scufundare autonomă în mediu acvatic);
 • Parcurgerea unui gol subteran umplut cu sedimente (necesită echipamente de săpare manuală, de spargere manuală a rocii, de spargere a rocii utilizând mașini de găurit cu rotopercuție și explozibili, folosirea eclatoarelor, a echipamentelor de transport și evacuare a materialului extras).
 1. În funcție de gradul de accesibilitate:
 • Parcurgerea unui gol orizontal. Necesită echipament de protecție minimal (sursă de lumină, cască de protecție, salopetă, subcombinezon, mănuși de protecție, cizme);
 • Parcurgerea unui gol înclinat sau vertical. Necesită echipamente de protecție avansate (ham speologic, vestă, lonjă dublă, coborâtor, blocator cu pedală, blocator de piept, carabiniere cu și fără siguranță, amaraje, corzi).
 • Parcurgerea unui gol inundat. Necesită echipament de scufundare autonomă sau echipamente pentru pomparea și evacuarea apei.

 

Metode clasice de topografie și cartografie speologică
 1. Instrumente pentru ridicarea topografică:
 • Gradul 1: Schiță din memorie.
 • Gradul 2: Desen realizat în teren prin aprecierea distanțelor/ unghiurilor.
 • Gradul 3: Busole/clinometre (pentru sifoane batimetre) cu precizie de 5°, fir gradat cu precizie de 0,5 m.
 • Gradul 4: Busole/clinometre cu precizie de 2°, topofil cu precizie de 0,1 m.
 • Gradul 5: Busole/clinometre cu precizie de 1°, ruletă cu precizie de 0,01 m.
 • Gradul 6: Busolă/clinometru minier cu precizie de 0,5° pe fir sau trepied; ruletă cu precizie de 0,01 m.
 • Gradul 7: Teodolite/tahimetre/nivele mecano-optice cu precizie de 1’, ruletă cu precizie de 0,001 m.
 1. Metode de calcul și cartografie:
 • Raportarea măsurătorilor grafic, prin coordonate polare;
 • Raportarea măsurătorilor grafic, prin coordonate carteziene;
 • Desen pe hârtie.

 

Metode moderne de topografiere și cartografiere speologică
 1. Instrumente pentru ridicarea topografică:
 • Gradul 1: Busole/clinometre cu precizie de 0,5°, ruletă cu precizie de 0,01 m;
 • Gradul 2: DistoX, CaveSniper, Bric-4 cu precizie de 0,1° pentru unghiuri și de 0,001 m pentru distanțe; MNemo (pentru topografie subacvatică).
 • Gradul 3: Teodolite electronice cu precizie de 1–1” pentru unghiuri și de 0,001 m pentru distanțe.
 • Gradul 4a: Scanare 3D laser, (30.000 puncte / secundă cu o precizie de 2 mm) pentru goluri umplute cu gaze, în mediu terestru.
 • Gradul 4b: Scanare 3D LiDAR – dronă subterană pentru goluri umplute cu gaze, în mediu aerian.
 • Gradul 4c: Sonar 3D – vehicul subacvatic autonom (UAV) pentru goluri inundate, în mediu subacvatic.
 1. Instrumente pentru culegere de date topografice:
 • TopoDroid, Qave: Aplicație pentru smartphone (Android) pentru înregistrarea semiautomată a datelor topografice și desenarea crochiurilor, folosită de regulă în tandem cu dispozitivul electronic DistoX.
 • CaveSurvey: Aplicație pentru smartphone (Android) pentru înregistrarea semiautomată a datelor topografice și desenarea crochiurilor. Este proiectat pentru introducerea manuală a datelor, dar poate înregistra și date de la o gamă largă de dispozitive (DistoX, lasermetre, busole electronice).
 • PocketTopo: Aplicație pentru culegerea datelor care rulează pe Windows Mobile (PDA).
 • Auriga, Cave3D: Aplicații cu utilizare redusă.
 1. Pachete software pentru procesarea datelor, realizarea de hărți și modele 3D:
 • Therion: Rulează pe toate sistemele majore de operare. Poate fi folosit în tandem cu un editor de grafică vectorială.
 • cSurvey (pentru Windows): cu editor încorporat, pentru realizarea hărților.
 • Compass (pentru Windows): se utilizează în tandem cu un editor de grafică vectorială (Inkscape, Adobe Illustrator).
 • Survex: pachet complex pentru procesarea și vizualizarea datelor topografice;
 • TopoCAD: Rulează pe toate sistemele majore de operare. Este un sistem CAD, complex și integrat, cu toate facilitățile necesare pentru prelucrare, realizarea hărților și cartometrie;
 • Alte pachete software: WinKars, Walls, Tunnel;
 • Editor de grafică vectorială pentru realizarea hărților: Inkscape, Adobe Illustrator, Affinity Designer, Corel Draw.

 

Metode moderne de topografiere și cartografiere a suprafețelor carstice
 1. Măsurători terestre:
 • Aplicații GPS: OruxMaps, Locus, OsmAnd, pe telefoanele mobile;
 • Măsurători GPS: cu precizie metrică, decimetrică, centimetrică pentru poziționarea limitelor litologice, fracturi și elemente geomorfologice. Busola geologică este un instrument asociat;
 • Fotogrammetrie UAV (Unmanned Aerial Vehicle) / drona: fotografiere aeriană;
 • Scanare 3D – laser TLS (Terrestrial Laser Scanning): măsurarea suprafețelor de teren sau a golurilor carstice, rapid și la costuri mici (30.000 puncte/1 sec., cu o precizie de 2 mm);
 • Teledetecție: Landsat 8 (NASA/USGS) și Sentinel (ESA – Programul Copernicus), imagini satelitare de rezoluție spațială medie (15, respectiv 10 m), cu o acoperire spectrală în domeniul vizibil și infraroșu. Imagini satelitare de înaltă rezoluție (0,31-2 m) sunt: Pléiades, GeoEye-1, WorldView, QuickBird, IKONOS, TripleSat, KOMPSAT, SPOT, RapidEye, PlaneteScope/Dove.
 1. Prelucrarea datelor și realizarea modelelor 3D și hărților (pentru suprafață și/sau subteran):
 • QGIS: Sistem de informații geografice (gratuit / open source);
 • ArcGIS: Sistem de informații geografice – pachet GIS (comercial / licență);
 • Instrumente GIS pentru peșteri și karst: identificarea, extragerea, gestionarea, analiza și vizualizarea informațiilor despre peșteri și zone carstice. Ex.: GEOBIA (Geospatial Object-Based Image Analysis);
 • GlobalMapper: Sistem de informații geografice (comercial / licență);
 • TopoCAD: Sistem complex (comercial / licență);
 • Drone2Map: realizarea modelelor digitale ale terenurilor pe baza aerofotogramelor obținute cu drona.