Domenii reglementate

Domenii de reglementare în activitatea speologică

Actul de reglementare

Autoritatea Obiect

Activitatea

Reglementare pentru speologie și arii protejate:
Autorizație

(OUG57/2007)

 

Comisia Patrimoniului Speologic (CPS) peșterile de clasă A, C; anumite activități din celelalte cavități din AP Economică

Nonprofit

Acord

(OUG57/2007)

Comisia Monumentelor Naturii (CMN) peșterile rezervații științifice Nonprofit
Aviz

(OUG57/2007)

Administratorul ariei naturale protejate (AANP) Toate peșterile din AP Economică

Nonprofit

Reglementare pentru arheologie:
Referat de autorizare

(OG43/2000)

Comisia Națională de Arheologie (CNA) Siturile arheologice:

·         Clasificate, de interes național.

·         Neclasificate, necunoscute

Economică

Nonprofit

Autorizație

(OG43/2000)

Autoritatea Competentă pentru Cultură (ACC). Siturile arheologice:

·         Clasificate, de interes național.

·         Neclasificate, necunoscute

Economică

Nonprofit

Reglementare pentru mediu:
Autorizație de mediu

(OM1798/2007)

Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului (ACPM) Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale.

Captări de apă

Economică

Nonprofit

Acord de mediu

(HG445/2009)

(OM135/2010)

Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului (ACPM) evalurii impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private concretizat prin aprobarea de dezvoltare / autorizația de construcție Economică

Nonprofit

Decizia etapei de încadrare

Aviz de mediu

(HG1076/2004)

Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului (ACPM) Evaluarea de mediu pentru planuri și programe în turism, utilizarea terenurilor, etc Economică

Nonprofit

Aviz Natura 2000

(OM1338/2008)

Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului (ACPM) Evaluare adecvată pentru proiecte susceptibile de a avea efecte semnificative asupra siturilor Natura 2000 Economică

Nonprofit

Sfera de competență a Comisiei Patrimoniului Speologic

Nr. Activitatea OUG 57/2007 Sfera de aplicare
1. Activităţi de cercetare științifică

Activităţi ştiinţifice

Art. 43 (7)

Art. 45 (1) a)

Peşteri din clasa A
2. Activităţi de explorare speologică

Activităţi de explorare

Art. 43 (7)

Art. 45 (1) a)

Peşteri din clasa A
3. Activităţi de turism speologic specializat

Activităţi de turism speologic specializat

Art. 43 (7)

Art. 45 (1) a)

Peşteri din clasa A
4. Activităţi de documentare

Activităţi de documentare

Art. 43 (7)

Art. 45 (1) a)

Peşteri din clasa A
5. Activităţi de explorare speologică Art. 43 (11) Peşteri din clasa C
6. Activităţi de documentare Art. 43 (11) Peşteri din clasa C
7. Activităţi de cercetare științifică Art. 43 (11) Peşteri din clasa C
8. Amenajare turistică și alte forme de valorificare Art. 43 (11) Peşteri din clasa C
9. Colectările de faună Art. 44 a) Toate cavitățile
10. Colectările de fosile Art. 44 a) Toate cavitățile
11. Colectările de obiecte de interes arheologic Art. 44 a) Toate cavitățile
12. Săpături Art. 45 (1) b) Toate cavitățile
13. Derocări Art. 45 (1) b) Toate cavitățile
14. Colectări Art. 45 (1) b) Toate cavitățile
15. Amenajarea infrastructurii pentru turism Art. 45 (1) c) Toate cavitățile
16. Orice altă formă de utilizare ori exploatare a resurselor peşterilor. Art. 45 (1) c) Toate cavitățile

 

Atribuțiile Comisiei Patrimoniului Speologic (conferite de OUG 57/2007 cu privire la peșterile din arii naturale protejate)

 

A) Emiterea autorizației CPS:

 1. În peșterile de clasă A
  • Activități de cercetare științifică
  • Activități de explorare
  • Activităţi de documentare
  • Activităţi de turism speologic specializat
 2. În peșterile de clasă C
  • Activități de cercetare științifică
  • Activități de explorare speologică
  • Activităţi de documentare
  • Amenajare turistică și alte forme de valorificare
 3. În toate peșterile din ariile naturale protejate
  • Colectările de faună
  • Colectările de fosile
  • Colectările de obiecte de interes arheologic
  • Săpături
  • Derocări
  • Colectări
  • Amenajarea infrastructurii pentru turism
  • Orice altă formă de utilizare ori exploatare a resurselor peşterilor.

B) Emiterea aprobărilor pentru:

 1. studiilor de fundamentare științifică pentru încadrarea peșterilor din clasele A, B, C, D.
 2. studiilor de fundamentare științifică pentru reîncadrarea peșterilor din clasele A, B, C, D.