Adunări generale

Adunarea Generală a Asociației Speologice Exploratorii, 2019

20 decembrie 2019, Reșița

  1. A fost aprobat Raportul anual și Raportul financiar
  2. A fost aprobată lista obiectivelor din Planul operațional multianual 2020
  3. A fost BVC 2020
  4. A fost analizată situația proiectelor în derulare.
  5. A fost ales noul Comitet Director cu un mandat de 4 ani (2020 – 2024)

Componența Comitetului Director:

  • Bogdan Bădescu, președinte
  • Iosif Morac, vicepreședinte
  • Teodora Sinculeț, membru CD
  • Victor Nania, membru CD
  • Nicolae Veverca, membru CD