Activități

Activități

 

Activitatea

Rezultate

Perioada

A1. Management de proiect
-Implementarea activităților conform planificării.
-recuperarea întârzierilor.
-realizarea tuturor indicatorilor propuși.
-realizarea rapoartelor narative și financiare.
-asigurarea optimă a fluxului de numerar.
11.10.2021 10.04.2023
A2. Informare și comunicare
Informarea publicului larg

Promovarea activităților proiectului

Transmitere comunicate de presă la mass-media.

Realizare conținut pentru website

Realizare conținut pentru social media

Realizare conținut pentru emailing

11.10.2021 10.04.2023
A3. Realizarea materialelor informative & educaționale
Elaborarea și tipărirea materialelor informative & educative: planșa școlară ,,mediul carstic,,; planșa școlară ,,mediul de peșteră,,; Cartea ,,Manualul tânărului speolog,,; Cartea ,,Peșterile Munților Bihor,,; Fluturaș ,,RuralKarst,,

Scanarea unei peșteri, prelucrarea datelor și realizarea unui Video 3D ,,peștera virtuală,,.

01.11.2021

31.07.2022

A4. Campanie de informare a cetățenilor
Distribuirea materialelor informative în 135 de școli din mediul rural defavorizat situat în zone carstice din 27 de județe (5 școli/județ).

Stabilirea contactelor cu profesorii de biologie si geografie pentru formarea rețelei de conservare a carstului.

Organizarea unei prezentări power point, online.

Distribuirea materialelor informative la 100 de funcționari din administrații/instituții publice.

Distribuirea materialelor informative la 500 de speologi/speologi în devenire

01.05.2022

31.01.2023

A5. Tinerii suporteri implicați
Realizarea unui chestionar de evaluare.

Realizarea unei instrucțiuni privind întocmirea chestionarului de evaluare.

Realizarea a 135 de aplicații practice prin intermediul profesorilor de geografie și biologie pentru a identifica și evalua degradărilor de mediu carstic din apropierea comunităților locale vulnerabile.

Centralizarea celor 135 de fișe întocmite de școli.
Întocmirea unui Raport de evaluare națională,, cu privire la degradarea și poluarea mediului carstic precum și identificarea soluțiilor de remediere.
Transmiterea de sesizări la Garda Națională de Mediu.

01.12.2022

31.01.2023

A6. Conferința de protecție a mediului carstic
Organizarea unei conferințe de protecție a mediului carstic în județul Caraș-Severin, orașul Oravița, pe durata a 3 zile.
Pregătirea materialelor suport, a prezentărilor susținute de experți.
10.03.2022

10.04.2022

A7. Reabilitarea Centrului de educație
Achiziționarea de materiale de construcții.

Reabilitarea Centrului de educație ecologică Cărbunari de către voluntari.

01.08.2022

30.11.2022

A8. Atelierul de inovare
Organizarea unui curs la Centrul de educație ecologică Cărbunari cu privire la deplasarea în mediul carstic, noțiuni de carstologie, vulnerabilitate, hidrogeologie, fotografie, poluanți, degradări, impacturi. 01.02.2023

28.02.2023

A9. Exploratorii Raport 60 de ani
Editarea materialelor informative ,,Raport de activitate 1961-2021, Asociația Speologică Exploratorii,, și ,,Albumul Istoricul Asociației Speologice Exploratorii în imagini,,

Campanie de informare și conștientizare a rolului asociațiilor speologice în protejarea mediului carstic.

Organizarea ,,atelierelor de informare și dezbatere,,  având ca temă centrală, rolul Exploratorii în societate, având în vedere obiectivul „Conștientizarea a 1000 cetățeni privind rolul Exploratorii în societate.” cu următoarele tematici:

1.     Rolul Exploratorii în inventarierea patrimoniului natural național – peșterile și carstul.

2.     Rolul Exploratorii în inventarierea resurselor de apă carstică din zonele vulnerabile.

3.     Rolul Exploratorii în inventarierea degradărilor și poluărilor mediului carstic.

4.     Rolul Exploratorii în analiza vulnerabilității carstului.

5.     Rolul Exploratorii în conservarea și protecția resurselor naturale.

6.     Rolul Exploratorii în combaterea schimbărilor climatice.

7.     Rolul Exploratorii în conservarea siturilor arheologice și paleontologice.

8.     Rolul Exploratorii în arta fotografică și fotografia documentară în zone vulnerabile.

11.10.2021

31.03.2022