Materiale informative

Materiale informative

  • 200 exemplare planșa școlară ,,mediul carstic,,
  • 200 exemplare planșa școlară ,,mediul de peșteră,,
  • 6000 exemplare Cartea ,,Manualul tânărului speolog,,
  • 500 exemplare Cartea ,,Peșterile Munților Bihor,,.
  • 500 exemplare Fluturaș ,,RuralKarst,,
  • 1 Video 3D ,,peștera virtuală,,.
  • 1 prezentare power point, ,,mediul carstic, vulnerabilitatea și schimbările climatice,,.
  • 1 Raport de evaluare națională ,,Degradarea și poluarea mediului carstic precum și identificarea soluțiilor de remediere,,.