Rezultate

 

Activitatea

Rezultate

A1. Management de proiect
2 rapoarte tehnice intermediare.

2 rapoarte financiare intermediare.

1 raport tehnic final.

1 raport financiar final.

4 rapoarte statistice de progres în luna 4, 6, 11, 13 de proiect.

A2. Informare și comunicare
3 comunicate de presă în luna 1, 9, 18 de proiect.

6 articole publicate în mass-media.

1 conferință de presă în luna 18 de proiect.

3 articole publicate în mass-media.

18 Publicări a informațiilor / noutăților pe website, lunar.

500 vizitatori unici pe site/lună

36 Postări pe canalul social media, 2/lună.

100.000 impact persoane

Emailing lunar pentru 100 funcționari publici din zone insuficient deservite și 500 voluntari din organizații speologice și de conservare/grupuri de discuții.

600 destinatari informați prin email.

A3. Realizarea materialelor informative & educaționale
200 exemplare planșa școlară ,,mediul carstic,,
200 exemplare planșa școlară ,,mediul de peșteră,,
6000 exemplare Cartea ,,Manualul tânărului speolog,,
500 exemplare Cartea ,,Peșterile Munților Bihor,,.
500 exemplare Fluturaș ,,RuralKarst,,
1 Video 3D ,,peștera virtuală,,.
A4. Campanie de informare a cetățenilor
27 de județe cu zone carstice.

135 de școli din mediul rural defavorizat situat în zone carstice.

5.400 de tineri/elevi beneficiari ai pregătirii pentru înțelegerea și protejarea mediului carstic.
100 de administrații/instituții publice vor beneficia de materialele informative și recomandări privind conservarea mediului carstic.
500 de speologi/speologi în devenire vor beneficia de manualul tânărului speolog pentru documentarea și protejarea mediului carstic.

A5. Tinerii suporteri implicați
1 chestionar de evaluare.

1 instrucțiuni privind întocmirea chestionarului de evaluare.

135 aplicații practice pentru a identifica și evalua degradărilor de mediu carstic. din apropierea comunităților locale vulnerabile.

135 de fișe centralizatoare a școlilor
1 Raport de evaluare națională,, cu privire la degradarea și poluarea mediului carstic precum și identificarea soluțiilor de remediere.
,,n,, Sesizări ale Gărzii Naționale de Mediu.

A6. Conferința de protecție a mediului carstic
1 conferință de protecție a mediului carstic în județul Caraș-Severin, orașul Oravița, pe durata a 3 zile.
40 de participanți.
A7. Reabilitarea Centrului de educație
1 Reabilitarea Centrului de educație ecologică Cărbunari, pentru activități ale asociației și a altor organizații neguvernamentale.
A8. Atelierul de inovare
1 Curs la Centrului de educație ecologică Cărbunari cu privire la deplasarea în mediul carstic, noțiuni de carstologie, vulnerabilitate, hidrogeologie, fotografie, poluanți, degradări, impacturi.

18 tineri instruiți și capacitați să devină voluntari ai asociației sau să acționeze individual în localitatea lor de domiciliu pentru combaterea poluării a degradării și schimbărilor climatice.

A9. Exploratorii Raport 60 de ani
1000 de beneficiari ai campaniei de informare și conștientizare a rolului asociațiilor speologice în protejarea mediului carstic.
500 exemplare ,,Raport de activitate 1961-2021, Asociația Speologică Exploratorii,,
500 exemplare Album ,,Istoricul Asociației Speologice Exploratorii în imagini,,8 Ateliere de informare și dezbatere, tematice, organizate la Centrul de educație ecologică Cărbunari.