Acte normative

Îndrumarul juridic al speologului Se adresează persoanelor fizice și juridice care activează în domeniul speologic la nivel local sau național. Cunoașterea propriilor drepturi și proceduri de către speologi reprezintă o necesitate pentru a se putea apăra în fața abuzurilor.

Descarcă

 

EXTRAS Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011

Descarcă