Proiecte

ProiectulSă facem lumină în peșterile României

Beneficiari: asociațiile speologice, institute de cercetare, autorități publice și societăți comerciale care dezvoltă activități de cercetare speologică, administrare, conservare, amenajare și turism.

Perioada de implementare: 15.03.2019 – 14.03.2020

Scop: Asigurarea cadrului normativ adecvat pentru utilizarea eficienta a pesterilor din Romania.

Obiective:

  1. Analiza legislatiei incidente, actuale, din 5 tari europene inclusiv Romania.
  2. Promovarea unui act normativ cadru al pesterilor din Romania.
  3. Crearea platformei de asistenta juridica pentru speologi.

Dezvoltare organizationala:

4. Dezvoltarea organizationala a 42 de organizatii speologice.

Ob. 1.
Activitatea 1. Analiza actelor normative din Europa.
– activitatea: Vom analiza actele normative din domeniul speologic existente in Italia, Franta, Germania, Austria și Romania. Vom analiza modul de organizare a activităților speologice precum și modul de de desfășurare a activităților economice și neeconomice din aceste țări, în baza aplicării legislației specifice.
Un capitol aparte va constitui analiza incidenței legislației europene asupra mediului speologic (Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitar în domeniul apei, Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, Directiva 2007/2/CE de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire))
Din analiză vor rezulta concluzii cu privire la aspecte pozitive, funcționale, aspecte negative, obligații legale obligatorii și recomandări.
Legislația țărilor va fi obținută prin colaborarea cu organizații speologice din fiecare țară nominalizată precum și cu sprijinul unor speologi din Federația Europeană de speologie. Cu aceștia vom purta inclusiv discuții cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților din peșteri specifice fiecărei țări.
– rezultatele asteptate: O sinteză a actelor normative incidente speologiei din cinci țări europene.
– localizare: Reșița
Activitatea 2. Raport modele de bună practică în Europa.
– activitatea: Datele din analiză vor fi transpuse într-un raport ce va sta la baza activității de întocmire a unei propuneri de act normativ pentru România.
Raportul va fi distribuit factorilor interesați din mediul speologic: organizații, parlamentari, cercetători, agenți economici din turism.
– rezultatele asteptate: Un raport cu privire la modelele de bună practică a legislației din Europa
– localizare: Reșița

Ob. 2.
Activitatea 3. Sesiuni de informare și consultare
– activitatea: Vom organiza două sesiuni de informare și consultare regionala a organizatiilor speologice in localitatile: Reșița, Bucuresti, Cluj Napoca, Brasov, Drobeta Turnu Severin, Oradea. Obiectivul sesiunilor este de a identifica problemele regionale, propunerile din teritoriu, implicarea in demers. Se va întocmi un chestionar pe care să-l completeze, cu privire la nevoile de reglementare identificate.
– rezultatele asteptate: lista activităților identificate care necesită a fi reglementate sau reglementarea sectorială din prezent este necorespunzătoare.
– localizare: Reșița, Bucuresti, Cluj Napoca, Brasov, Drobeta Turnu Severin, Oradea
Activitatea 4. Elaborare act normativ
– activitatea: Redactarea unei propuneri de act normativ privind pesterile. Propunerea va reglementa aspecte precum: modul de desfasurare a activitatilor de: cercetare speologica, topografie, cadastru, recreere, turism, conservare; restaurare, modul de calcul al prejudiciului în cazul unei distrugeri, finantare; proprietate, administrare, utilizare, control. Actul normativ va fi elaborat de echipa AS Exploratorii în colaborare cu juriști externi, specialiști și membrii cabinetului parlamentar care va promova actul normativ în parlament.
– rezultatele asteptate: O propunere de act normativ pentru domeniul speologic.
– localizare: Reșița
Activitatea 5. Întâlniri cu parlamentari
– activitatea: Vom organiza trei discuții cu deputati si senatori din comisiile de mediu in vederea dezbaterii propunerii de act normativ si insusirea acestuia de catre un parlamentar care sa initieze demersurile de aprobare in Parlament. De principiu, vizam intâlnirea cu parlamentari din 3 grupuri diferite.
– rezultatele asteptate: Un acord a unui parlamentar de promovare a inițiativei legislative.
– localizare: București, 3 cabinete parlamentare.

Ob. 3.
Activitatea 6. Dezvoltarea platformei “Speolegis”
– activitatea: Vom dezvolta un website si vom crea o platforma unde sa se regaseasca toate actele normative care au incidenta cu activitatea speologica; extrase din actele normative pentru facilitarea consultarii; formulare, oportunitati de dialog a comunitatii speologice, solicitare asistenta, sesizarea a neregulilor.
– rezultatele asteptate: un website dedicat asistenței juridice speologice
– localizare: Reșița
Activitatea 7. Operaționalizarea platformei “Speolegis”
– activitatea: Constă în promovarea și invitarea utilizării platformei de către organizațiile țintă. Promovarea se va face de pe o pagină Facebook dedicată proiectului, și prin comunicate transmise pe lista de discuții frspeo.yahoogroups prin care se vor evidenția facilitatile platformei si avantajele utilizarii.
– rezultatele asteptate: 200 de utilizatori
– localizare: Reșița

Ob. 4.
Activitatea 8. Editarea hartii carstului din Romania
– activitatea: Vom întocmi o harta a carstului din Romania care va contine limitele categoriilor de roci carstificabile, localizarea principalelor pesteri pe criteriu de marime sau de utilizare, caracteristici generale, toponimie, topografie, hidrografie, etc. Baza informațiilor va fi constituita din publicatiile existente precum si informatiile speologice detinute de noi. Aferent harții vom intocmi o brosura cu date explicative privind continutul hartii (petrografie, relief, morfologie, hidrogeologie, cavitati naturale, zone protejate). Harta se va intocmi in GIS si va fi disponibila atat in format tiparit cat si digital. Harta va avea rolul de a facilita accesul la informatii si de a dezvolta activitatile speologice in zone putin cunoascute sau de a contribui la colaborari viitoare intre organizatii. Harta va avea formatul A1, color. Brosura va avea formatul A5.
– rezultatele asteptate: 400 de beneficiari ai hartii carstului din Romania
– localizare: Resita si Bucuresti
Activitatea 9. Editarea îndrumarului juridic
– activitatea: Vom edita o brosura “indrumarul juridic al speologului” care va reprezenta o sinteza a actelor normative si interpretari/recomandari pentru cazurile uzuale de incidenta a legii. O sectiune distinct ava fi legata de drepturile cetateanului in cazul unui control, a unei anchete, a solicitarii de informatii publice, a accesului in pesteri, etc. Brosura va avea formatul A5 si va contine 52 de pagini
– rezultatele asteptate: 400 de beneficiari ai brosurii
– localizare: Resita
Activitatea 10. Managementul proiectului
– activitatea: Managementul proiectului se va face de catre echipa AS Exploratorii. Echipa va fi sustinuta de responsabilii de activitati si colaboratori externi. Rolul va fi de gestiune administrativa, coordonare, achizitii, intocmire rapoarte, relatii publice.
– rezultatele asteptate: Derularea activitatilor conform planificarii si indicatorilor,
– localizare: Resita

Buget total: 70.205,50 lei.

Sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Ursus Breweries (www.inovarecivica.fdsc.ro).